Välkommen!

Motala Diamanbetongborrning (MDB) är ett företag i tiden med modern och teknisk utrustning för krävande betonghåltagning och sågning i betong m.m.

MDB har funnits i över 30 år och är ett av Sveriges äldsta betonghåltagninsföretag.

Motala Dimantbetongborrning - Tel 070-351 15 02, Södra Allén 23 Motala

Skapad av netnovo Solutions AB - www.netnovo.se